Projekt unijny

AME Group Marcin Hernas realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.2 Innowacje w MŚP pt.
„Produkcja nowych innowacyjnych wyrobów ekologicznych drogą do wzrostu konkurencyjności i ekspansji zagranicznej”.

Celem realizacji projektu jest wdrożenie do produkcji nowych wyrobów z zastosowaniem innowacyjnego tworzywa ekologicznego niestosowanego w Polsce.

Wartość projektu: 771 173,86 PLN
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 532 925,00 PLN efs

go up